Driving Business Performance
with SCM S

• IT Solutions • Digital marketing • Software Solutions • IT Outsourcing

ABOUT US

SCM S มุ่งมั่นในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการ ตั้งแต่ ระบบ IT Solutions, Digital marketing, Software Solution, IT Outsourcing, Big Data ตลอดจน Application Development เพื่อให้สามารถรองรับกับการเติบโตของบริษัท และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจ IT โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสถาบันการเงินและการธนาคาร กลุ่มบริษัทโทรคมนาคม และองค์กรขนาดกลางและใหญ่ โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กร อุตสาหกรรม รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

จุดเริ่มต้นของ บริษัท เอส ซี เอ็ม เอส เทคโนโลจีส์ จำกัด (SCM S Technologies Co., Ltd.) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ให้บริการทั้งทางด้าน Implement และ Customized Software Solution แก่ลูกค้าด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น JAVA Technology, Microsoft .NET Technologies, Mobile Technology, Business Intelligence และ Cloud Technology นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้บริการทางด้าน Outsource และ Tester อีกด้วย

โซลูชันที่เราเชี่ยวชาญ

มุ่งพัฒนาโซลูชั่นที่ตรงวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ

CA Solution

โซลูชันที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีคุณภาพอย่างรวดเร็ว

Cloud Application

ช่วยให้คุณทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อระบบ จึงทำให้คุณทำงานได้ทุกที่และทันต่อเวลา

Business Intelligence

คุณจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย เข้าใจข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการ

Robotic Process Automation: RPA

เมื่อติดตั้งระบบแล้ว โรบอทจะทำงานในคอมพิวเตอร์แทนคน จะทำงานแบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

Elasticsearch

เครื่องมือที่จะช่วยคุณค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งจะลดปัญหาข้อมูลซับซ้อน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่นำมาต่อยอดการพัฒนาธุรกิจมากยิ่งขึ้น

IT Outsource

เราบริการบุคลากรที่ชำนาญทางด้านไอที เพื่อพัฒนาและดูแลระบบภายในองค์กร โดยเหมาะกับองค์กรที่ต้องการประหยัดงบประมาณทางด้านไอที

Customization

การออกแบบซอฟต์แวร์ให้กับแต่ละธุรกิจ เริ่มมาจากการเข้าใจธุรกิจ เข้าใจกระบวนการทำงาน และใส่ใจใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ

Business Consulting

เราพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นสร้างแบรนด์ของตัวเอง เราช่วยวางระบบไอทีและวิเคราะห์การตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

We help your business so
you can grow it.

ผู้เชี่ยวชาญของเรา จะช่วยให้คำปรึกษา บริหารจัดการธุรกิจสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  พร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้

Products & Services

blake-wisz-tE6th1h6Bfk-unsplash

POS
System

บริการระบบขายหน้าร้าน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Hardware

lycs-architecture-U2BI3GMnSSE-unsplash

Human Resource
Management

จัดทำโครงสร้างองค์กร มีการจัดเก็บประวัติการเข้าทำงาน

accounting-system001_freepik-1024x683

Payroll
System

ระบบจ่ายเงินเดือนที่ช่วยองค์กรคำนวณค่าจ้างได้แม่นยำ

rawpixel-191157-unsplash-1024x733-1024x733

Sales
Management

รองรับการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น Online หรือ Offline

helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash

Accounting Management

ใช้งานง่าย และส่งรายงานเพื่อยื่นกับกรมสรรพกรได้โดยตรง

accounting-system002_freepik-1024x559

Purchase Management

ระบบควบคุมการสั่งซื้อ เพื่อบริหารรายจ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

delivery-freepik-1024x683

Logistic management System

ระบบบริการรับ-ส่งพัสดุ รวดเร็ว จัดส่งทั่วประเทศไทย

Manufacturing Management

ระบบวางแผนการผลิต ให้ผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Warehouse Management

ระบบการจัดคลังสินค้า เพื่อให้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด

Case Study

Odoo ERP Implementation | SCM Technologies Co., Ltd.

เรานำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจของ บริษัท SCM Technologies โดยใช้ Odoo-Open Source ERP ผ่านโมดูลที่เกี่ยวข้อง ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายในการดำเนินการ ตั้งแต่ implement, customized, development, migrate, integration and reporting requirements

Our Partner

พันธมิตรของเราช่วยเราส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยเพิ่มขีดความสามารถให้กับเราด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลก

Certifications

Other Contacts

Pre-Sales Department

ฝ่ายบริการการขาย

IT Project Department

ฝ่ายโครงการระบบสารสนเทศ

Customer Support Department

ฝ่ายบริการลูกค้า

Admin Department

ฝ่ายประสานงาน

If you got any questions, please do not hesitate to send us a message.