Leader in IT Services and Solutions

SCM S ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานทางด้าน IT พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและ Solutions ต่างๆ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้เรายังมีการบริการด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานในองค์กรของคุณ

"เทคโนโลยีที่เราเชี่ยวชาญ (Technologies)"

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่ต้องการ พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ทันสมัยกับการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ เรามีทีมวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ที่เราเรียกว่า SCMS Academy โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ที่ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยปัจจุบันเราได้มีการเปิดอบรมพนักงาน โดยมุ่งเน้น เทคโนโลยีทางด้าน Java Technology , MS .NET Technology , Mobile Technology , Business intelligence, Cloud Technology และ Automation Testing

SOLUTIONS

เราสามารถพัฒนาระบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

Software Implementation

ออกแบบและพัฒนาระบบ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา กระบวนการทางธุรกิจ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ

Big Data & Analytics

จัดระเบียบและตรวจสอบข้อมูลจำนวนมาก ให้เป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น ช่วยลูกค้าวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า และจัดเก็บข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูงที่สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมากได้

Enterprise Business

พัฒนาระบบบริหารและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ได้แก่ การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรของคุณ

Cloud Applications

บริหารจัดการพื้นที่เช่าแบบครบวงจร ลดการทำงานซ้ำซ้อนแะลดการใช้เอกสารที่ไม่จำเป็น โดยพัฒนาในรูปแบบ Web-Based Application สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

IT Operation Management

ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ผ่านทาง Intranet / Internet ลดเวลาในการค้นหาและประมวลผลให้ทำงานได้เร็วขึ้น ด้วยความปลอดภัยระดับสากล มั่นใจได้ว่าข้อมูลองค์กรจะไม่มีการรั่วไหลหรือสูญหาย

Digital Marketing

เปลี่ยนระบบการตลาดของคุณให้วัดผลและขยายผลได้ สร้างระบบการค้าออนไลน์ ในรูปแบบครบวงจรให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณช่วยคุณวางระบบด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร

Solutions that we specialize in...

CA-technology

แอพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการสำหรับองค์กรตามมาตรฐานสากล โดยมีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่รองรับธุรกิจดิจิทัลที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นกับการใช้งาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของธุรกิจดิจิทัล ดิจิทัล

AWS

เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เราใช้งานกันอยู่คือมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเก็บข้อมูล แต่ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่มากๆ รองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล

Tableau

เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบสอบถามและสร้างรายงานรายงานเพื่อการวิเคราะห์

Tableau ซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำ Data Visualization  ซึ่งทำหน้าที่แปลงข้อมูล (Data) ให้เป็นภาพ (Visualization) ที่คุ้นเคยในรูปแบบของ แผนภาพกราฟ ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ ทักษะทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้

uipath

Automation Anywhere: โซลูชัน RPA สร้าง Bot ทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจองค์กร เมื่อธุรกิจเติบโต และระบบงานต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีงานที่ต้องใช้คนในกระบวนการที่มีช่องว่างต่างๆ เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดสำเร็จ ทันเวลา และมี ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

elastic

เครื่องมือที่ใช้สร้าง search engine ของเราขึ้นมาเอง มีความสามารถตั้งแต่การค้นหาสินค้า, วิเคราะห์ข้อมูลใน Social Media, ทำ Log ของระบบ และสร้างระบบข้อมูล