ThaiCERT พบข้อมูลคนไทยรั่วไหล 3.3 ล้านรายการ เสี่ยงถูกขโมยเงินและข้อมูล

Share:

ThaiCERT

ThaiCERT เตือน พบข้อมูลคนไทยรั่วไหล โดยพบในระบบฐานข้อมูลในต่างประเทศซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนัน 3.3 ล้านรายการ จาก 41 ล้านรายการ เมื่อ 15 สิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดการรั่วไหล พบเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไทย ทั้ง ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, วันเกิด, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขบัญชีธนาคาร ปรากฎในฐานข้อมูลต่างประเทศ

ทำให้ ThaiCERT จึงได้ประสานงาน ไปยังหน่วยงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ CERT ของประเทศที่ฐานข้อมูลนั้นรั่วไหล ให้ดำเนินการกับเว็บไซต์เพื่อปิดช่องโหว่ หยุดการเผยแพร่ข้อมูล และ ประสานงานกับ TB-CERT (Thai Banking Sector CERT) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ThaiCERTยังให้คำแนะนำแนวทางการดูแลไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลบนโลกออนไลน์ดังนี้

– ตรวจสอบ ผู้ซึ่งติดต่อมายังท่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ได้เป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพ นำข้อมูลซึ่งรั่วไหลของท่าน ไปใช้ในทาง มิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

– หากได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตไว้กับเว็บไซต์พนันทางออนไลน์ ควรยกเลิกการใช้บัตรเหล่านั้น เพื่อขอออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่ใช้อยู่ และควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านใช้ในการทำธุรกรรมใดๆ ทางออนไลน์เสียใหม่

– ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญอื่น เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต ในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อการดูแลข้อมูลของผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัย